Stopnie niepełnosprawności

Miejsce dla niepełnosprawnych

Orzeczenie

Specjalna powiatowa komisja, która składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy, może wydać bądź nie orzeczenie o niepełnosprawności – zarówno nieletnich, którzy jeszcze nie ukończyli szesnastego roku życia (na wniosek przedstawiciela dziecka – opiekuna bądź rodzica), jak i na osobisty wniosek osób, które ukończyły już szesnasty rok swojego życia. Zespół wydaje opinię na temat niepełnosprawności, jej stopnia i wskazaniach do ulg i innych uprawnień.

Ulgi

Pewne uprawnienia i ulgi mogą uzyskać osoby powyżej szesnastego roku życia. Muszą one jednak spełniać kilka warunków – przede wszystkim muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tym, że musi być stwierdzona:

  • całkowita niezdolność do pracy albo niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • częściowa niezdolność do pracy.

A także osoba niepełnosprawna powinna posiadać aktualne orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz ważne orzeczenie KRUS.

Stopnie niepełnosprawności

Komisja lekarska może nie przyznać żadnej grupy, albo przyznać jeden z trzech stopni – lekki, umiarkowany bądź znaczny. Orzeczenie ustala stopień niepełnosprawności, a ona zaś upoważnia do przyznania konkretnych uprawnień i ulg.

  • lekki stopień – taki poziom otrzymuje każda osoba, której jest naruszona sprawność organizmu i, co za tym idzie, obniżenie zdolności do wykonywania pewnych działań, pracy itd;
  • umiarkowany stopień – dotyczy on osób, które przez naruszoną sprawność swojego organizmu są niezdolne do pracy bądź zdolne do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej bądź potrzebują pomocy innych osób na co dzień;
  • znaczny stopień – ten stopień mogą otrzymać wszyscy ci, którzy przez naruszoną sprawność organizmu są niezdolni do pracy albo zdolni jedynie do pracy w warunkach pracy chronionej i na co dzień potrzebują stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy innych osób. Bez nich nie są w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. O obowiązkach opiekunek osób niepełnosprawnych i starszych w Polsce i Niemczech znajdziesz więcej informacji na stronie https://caringpersonnel.pl/opiekunka-niemcy/.