Historia badań kompatybilności elektromagnetycznej – to warto wiedzieć

badanie kompatybilności elektromagnetycznej - urządzenie

Historia pokazuje, że problemy związane z kompatybilnością zostały zauważone znacznie wcześniej. Jednak dopiero teraz pojęcie to coraz częściej trafia do powszechnej świadomości osób, które działają w branży elektronicznej lub chcą wprowadzić jakieś urządzenie na rynek. Jednak warto zaznaczyć, że problem kompatybilności elektromagnetycznej jest o wiele bardziej złożony. Dlatego w tym artykule poznamy historię oraz główne aspekty związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

Czym jest kompatybilność elektromagnetyczna i jaka jest jej historia?

Badanie kompatybilności elektromagnetycznej to nic innego jak zbadanie zdolności danego urządzenia do pracy w określonym systemie oraz nie zakłócanie pracy innym urządzeniom. Innymi słowy jest to weryfikacja czy dane urządzenie jest odporne na zaburzenia elektromagnetyczne w swoim otoczeniu i ograniczenie zakłóceń dla innych urządzeń. Historia pokazuje, że już w drugiej połowie XIX wieku zaobserwowano problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną. Kiedy to oświetlenie stosowane w miastach czy też linie trakcyjne zakłócały przesyłanie informacji w liniach telegraficznych i przyspieszały niszczenie metalowych konstrukcji. Dlatego zaczęto prowadzić badania naukowe w celu zminimalizowania skutków tych zaburzeń. Za początek kompatybilności elektromagnetycznej uznaje się 1928 rok, kiedy to powstały pierwsze regulacje prawne.

Kompatybilność elektromagnetyczna – dlaczego jest ważna?

Oddziaływanie elektromagnetyczne ma ogromny wpływ na wszystkie urządzenia. Jednym z przykładów może być włączenie wiertarki w pobliżu starego telewizora – skutkiem są zakłócenia w wyświetlanym obrazie. Warto także zauważyć, że skutkami braku kompatybilności elektromagnetycznej danych urządzeń mogą być między innymi:

  • urządzenia, które często ulegają awariom,
  • błędne pomiary,
  • różnego typu kary prawne czy finansowe.

Dlatego zanim wprowadzimy produkt na rynek, warto nie tylko z punktu prawnego, ale też dla siebie przeprowadzić badanie kompatybilności elektromagnetycznej. Na szczególne zainteresowanie zasługuje firma W2, która od lat zajmuje się przeprowadzaniem testów w zakresie elektroniki profesjonalnej. Więcej informacji można dowiedzieć się na stronie internetowej.