Jak zdobyć dofinansowanie na windę dla niepełnosprawnych?

Zakup nowej windy dla niepełnosprawnych niestety bardzo często wiąże się z dość dużym wydatkiem, dlatego też nie każdy może pozwolić sobie na jej zakup. Na szczęście można skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON, dlatego też warto dowiedzieć się o nim nieco więcej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby niepełnosprawne, które są właścicielami nieruchomości albo użytkownikami wieczystymi danej nieruchomości. W innych sytuacjach niezbędna jest zgoda właściciela lokalu albo budynku mieszkalnego. Warto wspomnieć również i o tym, że z dofinansowania mogą skorzystać także posiadacze orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Ile wynosi dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania zgodnie z przepisami może wynosić maksymalnie 95% kosztów realizacji. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że minimalny wkład własny może wynieść jedynie 5%. Pamiętać należy o tym, że wysokość dofinansowania jest ustalana zawsze indywidualnie. Oszczędności są naprawdę duże, dlatego też warto poświęcić nieco swojego czasu, aby prawidłowo zgłosić wniosek. 

Gdzie należy zgłosić wniosek?

Wnioski o likwidację bariery architektonicznej należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej albo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioski składać można przez cały rok. Pamiętać należy również i o tym, że ze środków z PFRON można pokryć wszystkie urządzenia i rozwiązania konstrukcyjne. Do urządzeń takich zaliczana jest nie tylko winda dla niepełnosprawnych, ale również krzesełka schodowe, platformy i transportery. Jeżeli chodzi o dofinansowania rozwiązań konstrukcyjnych, to obejmują one między innymi montaż uchwytów, poręczy albo likwidację progów na podłodze. Finansowe wsparcie przy zakupie i montażu wind dla niepełnosprawnych można uzyskać również z EFS (Europejski Fundusz Społeczny), programu „Aktywny Samorząd” albo specjalnego funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej na temat wind dla niepełnosprawnych znajdziecie na stronie https://www.platformy-przyschodowe.pl/winda-dla-niepelnosprawnych