Historia plakatu reklamowego w pigułce

Plakat zaliczany jest do artystycznego gatunku grafiki użytkowej, którego zadaniem jest szerzenie danej idei lub wiadomości – a w przypadku reklamy – towaru, wydarzenia lub usługi. To właśnie na tej ostatniej formie dziś się skupimy.

We wpisie przedstawimy Ci krótką historię plakatu reklamowego. Dowiedz się, skąd wziął się plakat, jakie były jego dzieje w Polsce i kto tworzył pierwsze plakaty reklamowe.

Wszystko zaczęło się od afiszu

Skąd tak właściwie wziął się plakat? Ma on swój początek od afisza, ten z kolei pojawił się już w XV wieku, a na dobre ukształtował się na przełomie XVIII i XIX wieku. Właśnie w tym czasie zastąpiono afisz plakatem, który potem przez bardzo długi czas był jedynie kojarzony z wydarzeniami rozrywkowymi oraz kulturalnymi, takimi jak przedstawienia w teatrze, koncertami oraz widowiskami cyrkowymi. Na plakatach zamieszczano także informacje o poborze do wojska lub zachęcano do zapisania się do wojska.

Ważny dla historii wynalazek

Istotnym wydarzeniem, które miało ogromne znaczenie w przemianie plakatu, było wynalezienie techniki litografii, które miało miejsce pod koniec XVIII wieku. Początkowo litografie wykonywano w czarno-białej formie, a z czasem pojawiły się też kolorowe wersje. W latach 40. XIX powstały pierwszy cykl monokolorystycznych litografii, które miały charakter reklamowy. Twórcami tych litografii byli Paul Badry (malarz) i wydawca Rouchon. Oficjalnie tych autorstwa Badry’ego i Rouchona uznaje się za poprzednika plakatów.

XIX wiek to ważny w historii plakatu okres. Nie tylko ze względu na to, że w tym czasie okazało się, że najlepiej rozwieszać plakaty na ulicy, ale też pojawiły się nazwiska, które były istotne w kontekście rozwoju plakatu reklamowego. Wymienić tutaj można takich twórców jak Jules Cheret i Henri de Toulouse-Lautreca.

A jak to wyglądało w Polsce?

W Polsce ważną postacią był Stanisław Wyspiański. To właśnie on przeniósł na nasz rodzimy grunt modne, paryskie trendy, które były inspirowane twórczością Alfonsa Muchy. Co ciekawe, sam Wyspiański, choć odegrał istotną rolę, stworzył jedynie jeden plakat w 1899 roku na potrzeby sztuki Wnętrze Maurice’a Maeterlincka.

Wśród polskich twórców plakatów należy również wymienić Wojciecha Weissa, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Kamockiego. Duże zasługi miał też Tadeusz Gronowski, który przyczynił się do rozkwitu sztuki plakatu.

Jak widać, plakat jako nośnik ma bardzo ciekawą historię. Obecnie nadal wykorzystywany jest jako reklama zewnętrzna, a także wewnętrzna. W tym drugim przypadku można stworzyć plakat nawiązujący do oferty lub historii firmy i umieścić go w ramce zatrzaskowej aluminiowej, takiej jak https://www.avilo.pl/pl/4-ramki-owz.