Studia podyplomowe w Polsce

Od kilku lat można zaobserwować duże zainteresowanie studiami podyplomowymi. Młodzież bardzo chętnie podejmuje edukację na uczelniach wyższych, zwłaszcza takich, które mają do zaoferowania ciekawe kierunki kształcenia.

Jest to dla nich niejako szansa na lepszą pracę. Studia podyplomowe w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem także z innych względów. Dość niskie czesne w niektórych uczelniach, stosunkowo krótki czas kształcenia (zwykle 4 semestry) zdobycie tytułu technika i konkretnego zawodu to tylko niektóre z plusów studiów podyplomowych.

Szansa na dobry zawód

Studia podyplomowe w większości wybierane są przez młode osoby, które dopiero ukończyły studia wyższe. Dla nich jest to duża szansa na uzyskanie ciekawego zawodu. Wiele uczelni wyższych  oferuje nawet kilkanaście specjalizacji. Dzięki temu każdy jest w stanie znaleźć odpowiedni dla siebie kierunek kształcenia. Dużym zainteresowaniem cieszą się głównie takie specjalności jak: kadry i płace, bhp, kryminalistyka.

Wielu młodych osób chce kształcić się również na kierunkach związanych z administracją, ekonomią. Technik administracji, technik rachunkowości to zdecydowanie te najpopularniejsze.

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych

Mimo iż studia podyplomowe kojarzą się wyłącznie jako droga edukacyjna dla studentów bardzo często wybierana jest również przez osoby dorosłe. Studia podyplomowe co dają? Takie pytanie zadaje sobie większość studentów. Otóż wiele osób, które wykonują już zawód chciałby sobie podwyższyć kwalifikacje bądź zwyczajnie chciałyby się przekwalifikować. Studia podyplomowe dla dorosłych to szansa na zdobycie cennej wiedzy i dodatkowych umiejętności bądź uzupełnienie już tych posiadanych. Wiadomo rynek pracy stale się zmienia, przez co czasem konieczne jest przekwalifikowanie w innym zawodzie.

Gdzie podjąć edukację?

Jak już zostało wspomniane szkoły wyższe w Polsce powstają jak grzyby po deszczu. W niemal każdym większym mieście znajduje się prestiżowa uczelnia wyższa. W Katowicach i ogólnie na Śląsku można ich znaleźć najwięcej. Jedną z bardziej znanych jest WSZOP uczelnia (z Katowic) na której studenci mogą podjąć naukę (I i II stopnia) na studiach wyższych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto w ofercie edukacyjnej uczelni znalazły się również studia podyplomowe. Pełna oferta studiów podyplomowych w uczelni WSZOP dostępna na stronie: https://wszop.edu.pl/studia-podyplomowe/

W Polsce funkcjonuje wiele tego typu placówek mają one swoje siedziby niemal w każdym województwie w Polsce. Jedyną różnicą jest to, że różnią się one systemem kształcenia i oferowanymi kierunkami kształcenia.