Jak funkcjonuje szkoła specjalna?

Podjęcie decyzji o posłaniu dziecka niepełnosprawnego do szkoły jest trudne, wielu rodziców ma z tego powodu wiele dylematów. Zastanawia się czy dziecko w szkole będzie miało należytą opiekę, czy będzie otoczone troską. Do tego dochodzą jeszcze obawy dotyczące samej edukacji, czy dziecko poradzi sobie w nabywaniu nowych umiejętności.Prawdą jest to, że jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły specjalnej tutaj rodzice mogą być spokojni, są to jedne z nielicznych placówek, które mają naprawdę wiele do zaoferowania względem podopiecznych jak i rodziców. W szkole specjalnej pracują tylko i wyłącznie wykwalifikowani pedagodzy którzy oferują profesjonalną pomoc wychowawczą.

Zajęcia terapeutyczne

Prywatne szkoły specjalne oferują dosyć pokaźna listę zajęć wśród nich są przede wszystkim zajęcia terapeutyczne. Katowice – tutaj przykładowo działa znana na śląsku prywatna szkoła specjalna – Otwarte Okno.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w placówkach dla niepełnosprawnych mają na celu przysposobienie niepełnosprawnych do funkcjonowania w życiu społecznym. W szkole prywatnej można liczyć na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne usprawniające uwagę i wspomagające, koncentrację.


Podstawowe cele szkoły specjalnej

Szkoła specjalna realizuje głównie zadania edukacyjno wychowawcze, które uwzględniają potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Celem tej instytucji jest odpowiednie przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w życiu. Wsparcie dzieci niepełnosprawnych w zakresie rozwoju i nabywania nowych umiejętności, współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dzięki odpowiednio dobranym metodom kształcenia dzieci niepełnosprawne mogą stale podnosić swoje umiejętności, przyswajać nową wiedzę. Celem szkoły specjalnej jest również stworzenie odpowiednich warunków do tego aby dziecko mogło rozwijać swoje zainteresowania, by potrafiło zorganizować swój czas wolny, jak również przygotowanie do wykonywania zawodu (szczególnie w instytucjach w których funkcjonuje szkoła przysposabiająca do zawodu).