Co trzeba wiedzieć o pracy pedagoga szkolnego?

Pedagog szkolny to osoba, która w placówce edukacyjnej pełni bardzo wiele ważnych funkcji. Właśnie z tego powodu jest to zawód odpowiedzialny i wymagający odpowiednich kwalifikacji. Co trzeba wiedzieć o pracy pedagoga szkolnego? Jak jest jego rola? O tym wszystkim piszemy w naszym najnowszym artykule.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny musi być zatrudniony w każdej placówce szkolnej. Jego zadaniem jest pomoc nie tylko uczniom, ale również nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Wśród najważniejszych zadań pedagoga szkolnego można wymienić między innymi diagnozę problemów uczniów oraz sposoby ich skutecznego rozwiązywania, stały kontakt z rodzicami uczniów, którzy borykają się z różnymi kłopotami, a także z nauczycielami i wychowawcami.

Jaki musi być dobry pedagog?

Dobry pedagog szkolny powinien być przede wszystkim empatyczny oraz otwarty na drugiego człowieka i jego problemy. Powinna go cechować umiejętność nawiązywania kontaktów. Szkolny pedagog na pierwszym miejscu powinien stawiać problemy swych podopiecznych oraz być chętnym do dialogu. W tym celu bardzo ważne są wytrwałość i cierpliwość – kolejne cechy dobrego pedagoga. Podstawą udanej i przynoszącej satysfakcję pracy jest jednak szacunek dla uczniów, a także wszystkich pracowników szkoły. To właśnie na szacunku opiera się udany dialog i możliwość skutecznego rozwiązywania problemów. Kluczowymi cechami są też odporność psychiczna i dojrzałość emocjonalna.

Pedagog w szkole specjalnej

Pedagog w szkole – jak już zostało wspomniane – pełni niezwykle ważną rolę. Dotyczy to placówek na każdym etapie, od szkoły podstawowej po szkołę średnią (liceum, technikum lub zasadniczą szkołę zawodową). Szczególnie ważne jest wsparcie w szkołach specjalnych oraz szkołach przysposabiających do pracy. Tutaj uczniowie mogą liczyć na wsparcie pedagogów, którzy najlepiej znają ich problemy oraz potrzeby. W tych placówkach nie może zabraknąć na przykład oligofrenopedagoga czy terapeuty zajęciowego. Najlepiej wykwalifikowana kadra pedagogiczna to cecha rozpoznawcza między innymi mieszczącej się w Tychach Akademii Rozwoju Otwarte Okno: http://www.otwarteokno.edu.pl/