Wentylatory przemysłowe w polskiej gospodarce

Wentylatory przemysłowe znajdują różnorodne zastosowanie. Dotyczy to zarówno polskiej, jak i światowej gospodarki. Możemy je spotkać w różnego typu instalacjach, halach przemysłowych i gospodarczych. Wyróżniamy wiele typów wentylatorów, które możemy dostosowywać do specyficznych warunków panujących w danym środowisku. Do najbardziej popularnych możemy zaliczyć wentylatory promieniowe, wentylatory osiowe i kanałowe, wentylatory kwasoodporne i inne.

Wentylatory kwasoodporne

Ten typ urządzeń charakteryzuje się posiadaniem specjalnej obudowy, która jest wykonana z stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Konstrukcja wykorzystywana jest w urządzeniach, które pracują w środowisku agresywnym, a także w miejscach o podwyższonej wilgotności. Urządzenia posiadają silnik o stopniu ochrony IP 55 i klasie izolacji F. Wentylatory kwasoodporne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych, instalacjach wentylacyjnych, a także przemysłowych.

Wentylatory promieniowe

Możemy je podzielić na wentylatory promieniowe niskociśnieniowe, wentylatory promieniowe średniociśnieniowe oraz wentylatory promieniowe wysokociśnieniowe. Urządzenia są wykorzystywane w transporcie brudnego i czystego powietrza, do transportu granulatów i pyłów.

Wentylatory przeciwwybuchowe

Urządzenia mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach odciągowych, przemysłowych, a także w instalacjach pneumatycznych. Są przeznaczone do transportu pyłów, gazów, oparów. Mogą również transportować czyste oraz zabrudzone powietrze.

Energooszczędność

Coraz więcej polskich firm kładzie duży nacisk na to, aby wykorzystywane wentylatory były bezpieczne i energooszczędne. Warto inwestować właśnie w takie urządzenia. Wiąże się to z zmniejszeniem kosztów dla przedsiębiorstwa. Niesie też wiele korzyści dla środowiska, jest bardziej ekologiczne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.luftberg.pl