Koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego

koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego liczenie kosztów

Planując założenie gospodarstwa rolnego, należy przeliczyć, czy inwestycja będzie w ogóle opłacalna. Pod uwagę należy wziąć koszty ponoszone na produkcję. Można kierować się metodyką obowiązującym w FADN, ustalaną na podstawie danych znajdujących się w bazie rachunkowej gospodarstw rolnych.

Gospodarstwo rolne generuje wiele wydatków, warto przed założeniem zapoznać się z metodyką Państwowego Sytemu Rachunkowości Rolnej, FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) – obowiązujacego na terenie Unii Europejskiej.

Prowadząc działalność rolniczą ponosi się koszty o określonym typie i rozmiarze. Według systemu ich klasyfikacji przez FADN koszty produkcji dzieli się na dwie kategorie:

 • koszty bezpośrednie,
 • koszty pośrednie – ogólnogospodarcze.

Wedle definicji kosztów bezpośrednich w ramach rachunkowości FADN wyróżnia się koszty, które:

 • zalicza się bez wątpliwości do konkretnej działalności produkcyjnej,
 • wielkość kosztów jest proporcjonalna do skali produkcji,
 • mają bezpośredni wpływ na wartość produkcji.

W praktyce do kosztów bezpośrednich zaliczyć możemy:

 • sadzeniaki,
 • nasiona
 • środki ochrony roślin i nawozy
 • inseminacja zwierząt gospodarczych i koszty związane z ich utrzymaniem np. weterynarz
 • pokarm dla zwierząt np. pasze
 • dodatkowe ubezpieczenia
 • inne wydatki podnoszące jakość i wartość produkcji, obejmujące m.in.:
 1. usługi specjalistyczne
 2. wydatki specjalne
 3. najem do prac specjalistycznych.

Planując założenie gospodarstwa jako koszty pośrednie pod uwagę będzie należało wziąć koszty:

 • ogólnogospodarcze, w tym koszty prądu, opałów, paliw, smarów, olejów, utrzymania maszyn, usług produkcyjnych, części do maszyn rolniczych https://sklep-rolnicze.eu/ itp.
 • amortyzacji
 • podatków,
 • koszty czynników zewnętrznych np. dzierżawy gruntu, pracowników,

Powyższe opracowanie zawiera tylko niektóre z kosztów. Po więcej informacji warto udać się na stronę FADN. Tam szczegółowo opisane są wszelkie koszty.