Co to jest rotametr i jak działa?

Co to jest rotametr i jak działa?

Rotametr, zwany również przepływomierzem konstrukcyjnym lub przepływomierzem stożkowym, to przyrząd pomiarowy używany do określania przepływu cieczy lub gazów w przemyśle. Jest to prosty, ale skuteczny sposób monitorowania przepływu w różnego rodzaju instalacjach i systemach. W tym artykule omówimy zasadę działania rotametru oraz jego główne zastosowania.

Co to jest rotametr?

Rotametr to rodzaj przepływomierza, który wykorzystuje ruch obrotowy wskazówki do pomiaru przepływu substancji przez rurę lub kanał. Głównym elementem rotametru jest stożkowa rurka, w której umieszczona jest pływająca kula lub stożek. Przepływająca substancja unosi kulkę lub stożek, co prowadzi do zmiany położenia wskazówki, umożliwiając pomiar przepływu.

Jak działa Rotametr?

Zasada działania rotametru opiera się na równowadze sił wyporu generowanych przez przepływającą substancję i sił grawitacji działających na pływającą kulę lub stożek. W miarę zwiększania się przepływu pływający element jest podnoszony wyżej, co prowadzi do większego wychylenia wskazówki. Natomiast zmniejszenie przepływu powoduje opadanie pływającego elementu i zmniejszenie wychylenia wskazówki.

Zastosowania rotametrów w różnych gałęziach przemysłu

Rotametry znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, czy również w przemyśle petrochemicznym. Są one wykorzystywane do pomiaru przepływu cieczy i gazów. Dzięki swojej dokładności i niezawodności, rotametry są często stosowane w procesach produkcyjnych do monitorowania i sterowania przepływem substancji.