Różnorodny wybór zaworów elektromagnetycznych

Zawory elektromagnetyczne

Zawory elektromagnetyczne, nazywane także elektrozaworami, mają dokładnie takie same zadanie jak tradycyjne zawory, czyli sterować przepływem medium, i, co za tym idzie, odciąć bądź umożliwić przepływ konkretnej substancji, które płynie w przewodach bądź rurach. Medium może mieć postać płynną bądź gazową. Czym natomiast zawory elektromagnetyczne różnią się od standardowych urządzeń tego typu? Przede wszystkim – sposobem sterowania. Elektrozaworami steruje się za pomocą specjalnej cewki elektromagnetycznej. To sygnał elektryczny, “uruchomiony” właśnie przez cewkę, sprawia, że zawór jest otwarty albo zamknięty. Poruszenie cewki sprawia, że przepływ prądu pojawia się, co wywołuje powstanie pola magnetycznego. To zaś przyciąga rdzeń lub ruchomą kotwicę do ogranicznika. Gdy prąd znika – znika również pole magnetyczne, które powstało z jego powodu, natomiast rdzeń albo kotwica – wracają na swoje miejsce z powrotem – określane jako pozycja wejściowa.

Jak wybrać elektrozawór?

Wybór odpowiedniego zaworu elektromagnetycznego może być dość problematycznym zajęciem, jeśli nie znamy pewnych parametrów i innych czynników, które różnią się między poszczególnymi rodzajami. Pierwszym istotnym czynnikiem, o jakim warto wspomnieć, jest oczywiście medium, jakie może poruszać się przez dany zawór. Najpierw więc musimy ustalić do czego ów zawór ma służyć. Następnie warto przyjrzeć się ich właściwościom, rodzajom przyłączenia, a także materiałowi, z jakiego jest wykonany, ile wynosi średnica zaworu, jaki jest pobór mocy, zakres ciśnień, wysokość dopuszczalnych temperatur, napięcie zasilania, czas otwarcia i zamknięcia, a także i uszczelnienie.

Rodzaje zaworów elektromagnetycznych  

Zawory można klasyfikować na wiele różnych sposób, biorąc pod uwagę różne parametry. Jednym z nich jest medium. Wśród nich możemy wyróżnić zawory do wody, gazu, pary wodnej, tlenu, oleju, powietrza i wiele, wiele innych. Jeśli jednak chcemy brać pod uwagę sposób działania, można wspomnieć o takich, które działają bezpośrednio oraz takich, które posiadają serwowspomaganie. O czym można jeszcze wspomnieć? Na przykład o ilości dróg, przez która musi przepłynąć medium. Do takiej grupy zaliczamy zawory dwudrogowe, trzydrogowe i wielodrogowe. Te ostatnie nazywamy również rozdzielaczami. Brać pod uwagę można także liczbę położeń, spoczynku czy element, który odpowiada za sterowanie. Zawory elektromagnetyczne znajdziesz na: http://www.zawory.com.pl/zawory-elektromagnetyczne,z,29.html.